രോമാഞ്ചം കയറി ആരാധകർ; ഒടിയൻ മാണിക്യന്റെ ട്രയ്ലർ എത്തി..!!

7

വിസ്മയത്തിന്റെ മാമാങ്കം തീർക്കാൻ ഒടിയൻ അവതരിക്കാൻ ഉള്ള കാത്തിരിപ്പാണ് ഇനി, ആരാധകരെയും പ്രേക്ഷകരെയും അത്ഭുതത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിൽ എത്തിച്ചുകൊണ്ടു ഒടിയന്റെ വേലകൾക്കു തുടക്കാമായി…

Loading...

ട്രയ്ലർ കാണാം…

Odiyan Official Trailer

Odiyan Official Trailer

Posted by Mohanlal on Tuesday, 9 October 2018